Villkor

Läs och förstå våra villkor

Ange rabattkod 

Kom ihåg att ange eventuell rabattkod. Det går inte att få pengar tillbaka i efterhand för ej utnyttjad rabattkod. Du kan endast utnyttja en rabattkod per anmälan.

Anmälan är bindande

Anmälan är bindande. Ångerrätten enligt lag 14 dagar gäller.
Antal deltagare profylaxkurser och gravidyoga
För profylaxkurserna gäller en anmälan för 2 personer. För gravidyogan gäller en anmälan för 1 person.

Återbetalning Profylaxkurser och Gravidyoga

En administrationsavgift på 150 kr tas ut vid alla återbetalningar. Återbetalning sker endast vid uppvisande av intyg för sjukdom, planerat kejsarsnitt eller förlossning innan kursdatum. Dock måste intyget alltid inlämnas innan kursen påbörjas då vi annars inte kan öppna upp den bokade platsen för någon annan. Vid förhinder kan du ta igen din kurs i mån av plats.  Regeln att anmälan om detta måste ha kommit innan kursdatum gäller även vid förhinder.

Återbetalning Utbildningar och Event

Anmälan till våra utbildningar är alltid bindande. Generellt sker inga återbetalningar. Däremot kan du ta igen i mån av plats vid nästa tillfälle eller överlåta din plats till någon annan.

Rabatt för ensamstående och ekonomiskt och psykosocialt utsatta grupper Profylaxkurser och Gravidyoga

Ensamstående, heltidsstuderande, arbetslösa, socialbidragstagare eller långtidssjukskrivna får 20 procent rabatt. Vid övriga skäl, skriv en motivering.

Innan du betalar måste du ansöka om att få en kod för rabatten och maila in intyg (exempel från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, annat intyg) till info@fodautanradsla.se. OBS! För profylaxkurser gäller rabatten bara för ensamstående eller om båda kan uppvisa intyg.

OBS! Denna rabatt gäller ej för utbildningar och event.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du anmält dig på denna hemsida. Vill du utöva ångerrätten ska du till kursarrangören skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t ex ett brev avsänt per post eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, förutom en administrationsavgift på 150 kr. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Top