“Jag använder verktygen varje dag i mitt arbete”

I mitt dagliga arbete som barnmorska använder jag verktygen nästan hela tiden. I varje möte antingen i telefon eller i det kliniska så tänker jag: Var är kvinnan? Var är partnern? Utifrån det så använder jag verktygen för att få kvinnan trygg. Avslappningen är central då kvinnan upplever det så mycket mindre slitsamt när kroppen kan vila. Efter det kommer ofta andningen. Att ljuda på sin utandning lugnar och tryggar. Ja, som ni förstår fungerar det här bra och mitt arbete flyter enklare ju tryggare kvinnor och partners vi har i min vardag bland födande kvinnor.

Top